Các khái niệm và 2 nhân tố ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

0
34

1/ Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

– Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Theo diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) báo cáo về khả năng cạnh tranh toàn cầu  vào năm 1997 thì năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài và có ý chí trên thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi tài trợ những mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra.

– Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị phần mà doanh nghiệp đó có được.

Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpKhái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

2/ Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

a/  Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô

– Kinh tế

Môi trường kinh tế bao gồm các chính sách phát triển kinh tế, chính sách thương mại, chính sách cạnh tranh, chính sách đầu tư, chính sách hợp tác với nước ngoài,…Các chính sách và biện pháp kinh tế như vậy nhằm khuyến khích hay hạn chế, ưu tiên hay kìm hãm sự phát triển của từng ngành cụ thể, do đó ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp thuộc các ngành đó.

Bên cạnh đó, sự phát triển của nền kinh tế được thể hiện thông qua GDP. Do đó, khi GDP đạt mức cao tức là nền kinh tế đang phát triển theo xu thế tích cực làm tăng thu nhập cũng như khả năng thanh toán của người dân sẽ tăng lên. Ngoài ra, nền kinh tế diễn ra theo xu thế tích cực còn thể hiện ở các chỉ số lạm phát thấp, thuế không tăng, giá cả ổn định. Đây chính là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp phát triển.

Doanh nghiệp nào có khả năng nắm bắt được những cơ hội này thì sẽ thành công và khả năng cạnh tranh cũng sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế diễn ra theo xu thế tiêu cực, lạm phát tăng cao, giá tăng, sức mua của người dân giảm sút lại làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

-Chính trị, luật pháp.

Sự ổn định chính trị xã hội, chính sách điều tiết vĩ mô kinh tế của nhà nước, sự rõ ràng của hệ thống luật pháp có tác động lớn tới môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Sự ổn định chính trị đem lại sự lành mạnh hóa xã hội, sự ổn định kinh tế.

Hệ thống luật pháp rõ ràng đã tạo ra một hành lang thông thoáng, bảo đảm sự bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh và cạnh tranh có hiệu quả. Qua đó, một mặt tạo thuận lợi cho mọi doanh nghiệp kinh doanh, mặt khác doanh nghiệp dựa vào đó mà điều chỉnh hoạt động của mình để hài hòa lợi ích của các doanh nghiệp khác trong xã hội và trên thương trường quốc tế đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp của mình với các doanh nghiệp của các nước khác.

Việc chấp hành luật pháp nghiêm minh của các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp sẽ đưa lại hiệu quả kinh doanh tốt. Ngược lại nếu việc thực thi pháp luật không nghiêm minh, thiếu trong sáng thì tất sẽ dẫn doanh nghiệp vào con đường bất chính như là trốn thuế, gian lận thuế hay sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại…Trong môi trường pháp lý không lành mạnh, nhiều khi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không được đánh giá đúng thực chất của nó. Điều này sẽ dẫn tới thiệt hại kinh tế lớn và rối loạn trật tự xã hội.

– Văn hóa, xã hội

Ở mỗi vùng khác nhau sẽ tạo ra những thuận lợi hoặc khó khăn cho doanh nghiệp trong cạnh tranh là khác nhau do văn hóa xã hội của từng vùng là khác nhau. Giá trị văn hóa phái sinh, lối sống, thị hiếu,…có tác động một cách gián tiếp tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua khách hàng và cơ cấu nhu cầu thị trường.

Vấn đề khoa học, công nghệ và thông tin.

Khoa học, công nghệ là nền tảng của cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại của nền kinh tế quốc dân nói chung cũng như của từng doanh nghiệp. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Khoa học và công nghệ cũng có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp bằng cách cung cấp những phương tiện và công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí sản xuất.

Thông tin cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Để cạnh tranh thành công, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có thông tin về thị trường, về đối thủ cạnh tranh và biết cách xử lý có hiệu quả những thông tin thu nhập được. Khoa học và công nghệ hiện đại chính là phương tiện giúp cho doanh nghiệp thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất.

: Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

b/ Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, các yếu tố như vốn, công nghệ, nhân lực, nguyên liệu đầu vào, cơ sở vật chất kỹ thuật, khả năng quản lý, hoạt động marketing, hoạt động tài chính…có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Các yếu tố này thể hiện nội lực của doanh nghiệp và các yếu tố này có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

– Vốn của doanh nghiệp:

Nếu doanh nghiệp có lượng vốn lớn thì quá trình từ đầu tư cho xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật đến thiết lập hệ thống phân phối, hệ thống các cửa hàng hóa phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm sẽ mang tính chuyên nghiệp hơn. Doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu thị trường, tăng thị phần, mở rộng quy mô sản xuất thì doanh nghiệp cần có lượng vốn lớn.

Nói theo cách khác, nếu doanh nghiệp càng lớn mạnh, lượng vốn càng lớn thì doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội kinh doanh có hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh.

– Nguồn nhân lực của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp nào có nguồn nhân lực có chất lượng cao thì doanh nghiệp đó có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đội ngũ công nhân lành nghề, có tay nghề cao sẽ tạo ra được sản phẩm có chất lượng cao, tăng năng suất lao động. Đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, đưa ra các quyết định đúng đắn và đúng thời điểm có ý nghĩa vô cũng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, sự khác biệt hóa về nguồn nhân lực là vũ khí cạnh tranh hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp.

– Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp:

Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại kết hợp với công nghệ tiên tiến sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Với cơ sở vật chất kỹ thuật như vậy thì doanh nghiệp có khả năng sản xuất được nhiều sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ không thể có được khả năng cạnh tranh nếu doanh nghiệp đó có công nghệ sản xuất lạc hậu, máy móc thiết bị cũ bởi vì nó sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm, tăng giá thành.

– Quản lý tài chính trong doanh nghiệp:

Tài chính là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sản xuất cũng như là chi tiêu hàng ngày để đánh giá quy mô của doanh nghiệp. Tiềm lực tài chính mạnh và hoạt động quản lý tài chính có hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình trên thị trường, mở rộng thị trường, tăng thị phần của doanh nghiệp.

– Hoạt động marketing:

Nền kinh tế phát triển, cạnh tranh ngày càng gay gắt thì ảnh hưởng của hoạt động marketing đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ngày càng lớn. Khi đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua hoạt động marketing, người ta thường xem xét các yếu tố: khả năng thu thập thông tin thị trường, cơ cấu sản phẩm hiện tại, khả năng mở rộng chủng loại sản phẩm, thương hiệu, kênh phân phối, thiết lập và quản lý các mối quan hệ với khách hàng…

Các hoạt động marketing có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Thương hiệu mạnh sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

– Tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm:

Hệ thống phân phối tốt, làm việc có hiệu quả sẽ góp phần tạo nên nền móng vững chắc để phát triển thị trường, tăng lượng khách hàng, tăng thị phần. Tiêu thụ sản phẩm tốt sẽ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, lợi nhuận, giúp cho việc thu hồi vốn và từ đó sẽ kích thích sản xuất phát triển.

Ngoài ra còn có các nhân tố khác như: Chiến lược kinh doanh, cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp, sự đa dạng hóa sản phẩm, giá, chất lượng sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp, mức độ cập nhật công nghệ thông tin, dịch vụ hỗ trợ, hoạt động nghiên cứu, thương hiệu…đều có tác động tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc phân tích các nhân tố bên trong doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh, từ đó xác định được năng lực đặc thù hay chính là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bài viết này đã chia sẻ đến bạn các kiến thức về “Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh”. Chúc bạn học tập tốt!

Xem thêm: khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpđặc điểm của quyết định quản trịcác loại chiến lược kinh doanh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.