Làm thế nào để phân biệt sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

0
79

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn được Luật sư PhamLaw tư vấn giúp tôi như sau: Tôi và một người bạn của tôi hiện đang là chủ sở hữu của 02 công ty khác nhau, và hiện nay chúng tôi đang có ý định gộp 02 công ty lại để hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, tôi thấy trong Luật Doanh nghiệp có 02 thuật ngư là sáp nhập và hợp nhất, đều là thủ tục để gộp 2 hoặc nhiều doanh nghiệp lại làm một công ty. Vậy Luật sư có thể giúp tôi phân biệt hai thuật ngữ này được không? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật PhamLaw. Đối với câu hỏi của bạn, PhamLaw xin được tư vấn như sau:

Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp là hai thuật ngữ được quy định tại Chương IX Luật Doanh nghiệp năm 2014 về tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp, theo đó, thủ tục sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đều dẫn đến hậu quả pháp lý là làm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị hợp nhất/bị sáp nhập và hình thành một doanh nghiệp mới. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp không hiểu rõ sự khác nhau giữa hai loiaj hình này để thực hiện thủ tục cho phù hợp.

Được quy định cụ thể tại Điều 194 và Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2014, hợp nhất doanh nghiệp là việc 02 hoặc nhiều công ty tiến hành hợp nhất tạo thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty hợp nhất. còn sáp nhập doanh nghiệp là việc 02 hoặc nhiều công ty sáp nhập vào một công ty khác – đã tồn tại từ trước (công ty nhận sáp nhập) và chấm dứt tồn tại của các công ty sáp nhập.

Từ định nghĩa nêu trên, có thể rút ra được những điểm khác nhau cơ bản của 02 thuật ngữ này như sau:

Thứ nhất, về hậu quả pháp lý: hợp nhất doanh nghiệp tạo ra một doanh nghiệp hoàn toàn mới, còn sáp nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhận sáp nhập là doanh nghiệp đã tồn tại và hoạt động từ trước đó.

Thứ hai, về hình thức. Trong hợp nhất, các doanh nghiệp cùng mang toàn tài sản cũng như quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của mình góp chung thành lập 01 công ty mới là công ty hợp nhất. Còn sáp nhập doanh nghiệp thì chỉ có công ty bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích và nghĩa vụ của mình chuyển sang công ty nhận sáp nhập.

Thứ 3, về trách nhiệm pháp lý, công ty hợp nhất cũng như công ty nhận sáp nhập đều hưởng các quyền, lợi ích và chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ của công ty bị hợp nhất/công ty bị sáp nhập.

Thứ tư, về thủ tục. Sauk hi quyết định hợp nhất các công ty, công ty hợp nhất sẽ phải đăng ký thành lập mới đến cơ quan có thẩm quyền. Còn công ty nhận sáp nhập chỉ cần tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Có Thể bạn đang quan tâm đến luật giải thể :
https://goo.gl/6FVZZq
https://goo.gl/NVzqeC
https://goo.gl/5HvkW8

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here